Application Materials

Thủ tục đăng ký

Xin vui lòng đọc kĩ các hướng dẫn dưới đây trước khi nộp đơn đăng kí

Thủ tục đăng kí này chỉ dành cho học viên muốn tham dự các khóa học tiếng Anh (ESL) tại trường Đại học Kentucky. Nếu bạn quan tâm đến việc nhập học có điều kiện vào trường Đại học Kentucky, bạn không cần phải nộp đơn đăng kí cho Trung tâm ESL, mà nên nộp trực tiếp đến Office of Undergraduate Admission (văn phòng tuyển sinh Đại học) hoặc Graduate School (khoa Sau đại học).

Đơn xin nhập học phải được nhận 30 ngày trước thời điểm bắt đầu khóa học. Không chấp nhận đơn nộp muộn.

Nhập học

Để đăng ký nhập học, bạn cần phải có:

  1. Một bản đăng ký theo mẫu đơn IEP Application Form (mẫu web - English), IEP Application Form (mẫu web - Tiếng Việt) hoặc nộp bản copy của mẫu đơn Intensive English Application - Vietnamese (PDF)
  1. 50$ lệ phí đăng kí và 100$ phí đặt cọc, thanh toán online hoặc thanh toán bằng séc hoặc chuyển tiền, người nhận: “Center for ESL/UK” (tổng cộng 150$). Đây là những lệ phí không hoàn trả. Phí đặt cọc sẽ được trừ vào học phí kì đầu tiên.

Chú ý: Phí đặt cọc sẽ được hoàn lại nếu học viên bị từ chối visa và học viên cần chứng minh được việc từ chối visa ít nhất 2 tuần trước khi khóa học bắt đầu

  1. Một đơn Declaration of Support Form năm 2015-2016 điền đầy đủ và được kí bởi người tài trợ. Người tài trợ là người cung cấp tài chính cho bạn. Nếu bạn có học bổng chính phủ, bạn chỉ cần nộp thư bảo đảm tài chính Financial Guarantee letter mà không cần phải nộp thêm giấy chứng minh tài chính.
  1. Thư ngân hàng hoặc thư học bổng được cấp trong vòng 60 ngày trở lại đây, có thể xác nhận mức hỗ trợ tài chính 24,835$ cho một năm học. Thư này cần được viết bằng tiếng Anh và giá trị tiền bằng đô la Mỹ.
  1. Một bản photo trang thông tin cá nhân trong hộ chiếu của bạn
  1. Tóm tắt quá trình học tập, sơ yếu lí lịch, hoặc bảng điểm.

Chuyển trường:

Để nộp đơn xin chuyển từ một trường khác tại Mỹ, bạn cần có:

  1. Đầy đủ các giấy tờ trong các mục từ 1-6 như trên.
  1. Một bản sao visa và thẻ I-94 của bạn. Nếu bạn thuộc diện visa F-1, vui lòng gửi cả một bản sao của thẻ I-20.
  1. Một đơn hoàn chỉnh “F-1/J-1 Transfer Form” được cấp bởi trường mà bạn đang theo học xác nhận ngày nhập học của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn mẫu đơn này sau khi đăng ký.

Nếu bạn có thắc mắc gì, xin vui lòng liên lạc cho chúng tôi tại địa chỉ esl@uky.edu hoặc truy cập website của chúng tôi, mục contact us.

Địa chỉ gửi thư:

Center for ESL (CESL)
University of Kentucky
1673 Patterson Office Tower
Lexington, KY 40506-0027

X
Enter your linkblue username.
Enter your linkblue password.
Secure Login

This login is SSL protected

Loading