Curriculum 2

Chương trình học


Trong năm học, các lớp tiếng Anh ESL sẽ học từ thứ Hai đến thứ Sáu trong khuôn viên trường Đại học Kentucky. Vào mùa hè, với thời lượng tương đương 20 giờ một tuần như trên, các lớp học được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Năm, ngày nghỉ cuối tuần dài hơn để sinh viên có thể thưởng thức các chuyến du ngoạn hay du lịch hè. Tất cả các lớp học đều có tính tương tác cao. Sinh viên được chấm điểm dựa theo các hoạt động như làm bài tập về nhà, viết báo cáo, thuyết trình, xây dựng bài trên lớp, làm bài kiểm tra và trả lời câu đố.

 

Tiếng Anh cơ bản

Lớp tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên chưa có kiến thức làm việc bằng tiếng Anh. Sinh viên sẽ được học các từ vựng và cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh. Trình độ này được thiết kế cho các lớp học nhỏ với nhiều tương tác một thầy – một trò hơn. Sinh viên có thể kết hợp đồng thời với lớp Trình độ một để học những kĩ năng cần thiết nhất. Các lớp học riêng hoặc học gia sư cũng sẽ có sẵn cho sinh viên.

Trình độ 1 (Sơ cấp 1)

Các lớp ngữ pháp diễn ra trong năm giờ học mỗi tuần. Sinh viên sẽ được học cách nhận biết và thực hành các cấu trúc ngữ pháp dưới sự theo dõi chặt chẽ của giáo viên với các chủ đề không mang tính học thuật. Sinh viên sẽ được giới thiệu về văn hóa và môi trường học tập ở Hoa Kỳ; cũng như làm quen với hệ thống quản lý học tập như bảng tin và email của trường.

Các lớp đọc hiểu diễn ra trong năm giờ học mỗi tuần. Sinh viên sẽ được học cách nhận biết ý chính của các văn bản trong các chủ đề quen thuộc không mang tính học thuật. Sinh viên cần đạt được tốc độ đọc xấp xỉ 100 từ trên phút. Sinh viên cũng sẽ được thăm và tìm hiểu về tài nguyên thư viện (như làm thế nào để phân loại người đọc, tìm kiếm sách và in tài liệu).

Các lớp học viết diễn ra năm giờ mỗi tuần. Sinh viên học cách viết các câu đơn giản và các đoạn văn ngắn trong một chủ đề. Sinh viên sẽ được viết các bài báo cơ bản về các vấn đề cụ thể để luyện tập tính lưu loát.

Các lớp học nghe nói diễn ra năm giờ mỗi tuần. Sinh viên được học cách đặt và trả lời các câu hỏi cơ bản để tìm kiếm và xác minh thông tin trong hội thoại và bắt đầu học cách suy luận. Từ vựng cũng sẽ là một vấn đề trọng tâm. Sinh viên được cải thiện cách phát âm theo từng cá nhân sao cho dễ hiểu nhất. Sinh viên thực hành các bài thuyết trình đơn giản theo đúng cấu trúc được học với tối đa 1 phút trình bày; các chủ đề có thể bao gồm một bài giới thiệu bản thân, đóng kịch hoặc miêu tả một đoạn văn.

Trình độ 2 (Sơ cấp 2)

Các lớp ngữ pháp diễn ra trong năm giờ học mỗi tuần. Sinh viên thực hành các cấu trúc ngữ pháp với các chủ đề không mang tính học thuật.

Các lớp học đọc hiểu diễn ra năm giờ mỗi tuần. Sinh viêc được học cách phân biệt giữa ý chính và ý hỗ trợ trong văn bản với các chủ đề quen thuộc không mang tính học thuật. Sinh viên cần đạt được tốc độ đọc xấp xỉ 100-150 từ trên phút. Sinh viên sẽ được thăm và tìm hiểu nguồn tài nguyên thư viện.

Các lớp học viết diễn ra năm giờ mỗi tuần. Sinh viên học quy trình viết văn và nghiên cứu các đoạn văn bình luận với các chủ đề quen thuộc. Sinh viên cũng được sử dụng các quy trình viết văn cơ bản bao gồm chuẩn bị viết, viết bản thảo lần một, hiệu đính và chỉnh sửa dựa vào nhận xét trực tiếp hoặc gián tiếp của giáo viên và quy trình xử lí văn bản cơ bản. Sinh viên viết các email thông thường tập trung vào kĩ năng đăng ký, viết đơn và viết báo để luyện tính lưu loát.

Các lớp học nghe nói diễn ra năm giờ mỗi tuần. Sinh viên thảo luận về các vấn đề cơ bản của xã hội nhưng không hoàn toàn chú trọng vào các cấu trúc và phát âm. Từng cá nhân sẽ được cải thiện phát âm sao cho nói dễ hiểu hơn. Sinh viên sau đó trình bày các bài thuyết trình đơn giản dài 1-2 phút.

Trình độ 3 (Trung sơ cấp)

Các lớp học ngữ pháp diễn ra năm giờ mỗi tuần. Trình độ Ba là cầu nối giữa tiếng Anh căn bản ở Trình độ Một và Hai và sự chuẩn bị cho tiếng Anh học thuật ở Trình độ Bốn và Năm. Trình độ này nhấn mạnh đến việc thực hành, sự lưu loát và chính xác.

Các lớp học đọc hiểu diễn ra năm giờ mỗi tuần. Sinh viên học cách đọc và xác định ý chính, ý hỗ trợ và các chi tiết trong các văn bản miêu tả và bình luận. Các hoạt động phổ biến bao gồm phân tích các bài báo và sưu tầm truyện ngắn hay tiểu thuyết để tăng hiểu biết về văn hóa.

Các lớp học viết diễn ra năm giờ mỗi tuần. Sinh viên được học cách viết luận sử dụng các bước viết văn cơ bản (Chuẩn bị, viết bản thảo, sửa đổi, chỉnh sửa, kiểm tra chéo) đồng thời kết hợp kĩ năng sử dụng máy tính và xử lí văn bản. Sinh viên hoàn thành bài luận của mình từ các bản thảo thô cho đến các bài viết đã được chỉnh sửa và đánh máy bản thảo cuối cùng. Sinh viên viết email từ thông thường cho đến trang trọng, tập trung vào cách viết thư đăng ký, viết đơn và viết bài báo để tăng tính thuần thục.

Các lớp học nghe nói diễn ra năm giờ mỗi tuần. Từng cá nhân sẽ được cải thiện cách phát âm sao cho người nghe có thể hiểu được. Sinh viên trình bày ý kiến về các chủ đề cá nhân hay học thuật có sử dụng chi tiết và dẫn chứng sau đó thuyết trình trong khoảng 2-3 phút.

Trình độ 4 (Trung cấp)

Các lớp học ngữ pháp diễn ra năm giờ mỗi tuần. Trình độ Bốn là bậc đầu tiên để chuẩn bị cho các khóa học thuật. Sinh viên bắt đầu tổng hợp thông tin bằng nhiều kĩ năng. Sinh viên cũng sử dụng các kĩ năng học thuật thông dụng. Sinh viên được học định nghĩa học thuật về đạo văn và gian lận.

Các lớp học đọc hiểu diễn ra năm giờ mỗi tuần. Sinh viên học cách đọc và xác định ý chính, ý hỗ trợ và các chi tiết trong các văn bản miêu tả và bình luận. Các hoạt động phổ biến bao gồm phân tích các bài báo và sưu tầm truyện ngắn hay tiểu thuyết để tăng hiểu biết về văn hóa; sinh viên có thể xác định các yếu tố châm biếm, điềm báo hay các yếu tố tu từ khác thông qua các văn bản thích hợp. Sinh viên sẽ được làm quen với nghĩa đen và nghĩa tượng trưng. Sinh viên sẽ dự đoán nội dung của một văn bản dựa vào các kĩ năng quan sát như phân tích tiêu đề, phụ đề và chú thích, sử dụng kĩ năng đọc tìm chi tiết để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đọc hiểu, dùng những từ mới trong bài để thảo luận và viết bài, đồng thời áp dụng các khái niệm từ trong văn bản vào kinh nghiệm cá nhân và tri thức thế giới. Sinh viên cần đạt được tốc độ đọc 200-250 từ trên một phút. Sinh viên sẽ được thăm và tìm hiểu về nguồn tài nguyên thư viện như cách tiến hành một nghiên cứu học thuật.

Các lớp học viết diễn ra năm giờ một tuần. Sinh viên viết các bài luận chính để phân tích/phê bình một văn bản và xây dựng một tranh luận; họ được học cách trích dẫn tài liệu đúng hình thức và hiểu định nghĩa về đạo văn và gian lận. Sinh viên viết luận sử dụng các bước viết văn cơ bản (Chuẩn bị, viết bản thảo, sửa đổi, chỉnh sửa, kiểm tra chéo) đồng thời kết hợp kĩ năng sử dụng máy tính và xử lí văn bản. Sinh viên sẽ phải viết ít nhất 2 bản nháp cho bài luận của mình. Sinh viên viết email từ thông thường cho đến trang trọng, tập trung vào cách viết thư đăng ký, viết đơn và viết bài báo để tăng tính thuần thục.

Các lớp học nghe nói diễn ra năm giờ mỗi tuần. Từng cá nhân sẽ được cải thiện cách phát âm sao cho người nghe có thể hiểu được. Sinh viên trình bày ý kiến về các chủ đề cá nhân hay học thuật có sử dụng chi tiết và dẫn chứng sau đó thuyết trình trong khoảng 3-5 phút.

Trình độ 5 (Trung cao cấp)

Các lớp học ngữ pháp diễn ra năm giờ mỗi tuần. Trình độ Năm là bậc hai trong chương trình hai bậc chuẩn bị cho các khóa học thuật. Nội dung học tập trung vào ngôn ngữ và văn hóa phù hợp với một trường Đại học Hoa Kỳ.

Các lớp học đọc hiểu diễn ra năm giờ mỗi tuần. Sinh viên học định nghĩa học thuật về đạo văn và gian lận. Sinh viên học cách phân tích các văn bản học thuật. Các hoạt động phổ biến bao gồm phân tích các bài báo và sưu tầm truyện ngắn hay tiểu thuyết để tăng hiểu biết về văn hóa; sinh viên có thể xác định các yếu tố châm biếm, điềm báo hay các yếu tố tu từ khác thông qua các văn bản thích hợp. Sinh viên sẽ được làm quen với nghĩa đen và nghĩa tượng trưng. Sinh viên sẽ dự đoán nội dung của một văn bản dựa vào các kĩ năng quan sát như phân tích tiêu đề, phụ đề và chú thích, sử dụng kĩ năng đọc tìm chi tiết để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi đọc hiểu, dùng những từ mới trong bài để thảo luận và viết bài, đồng thời áp dụng các khái niệm từ trong văn bản vào kinh nghiệm cá nhân và tri thức thế giới. Sinh viên cần đạt được tốc độ đọc 200-250 từ trên một phút. Sinh viên sẽ được thăm và tìm hiểu về nguồn tài nguyên thư viện như cách sử dụng cơ sở dữ liệu trong một nghiên cứu học thuật.

Các lớp học viết diễn ra năm giờ mỗi tuần. Ngôn ngữ và văn hóa phù hợp với các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ cũng được chú trọng phát triển. Sinh viên tiếp tục sử dụng phòng lab khi cần thiết cùng với sự hướng dẫn của giáo viên. Sinh viên viết luận sử dụng các bước viết văn cơ bản (Chuẩn bị, viết bản thảo, sửa đổi, chỉnh sửa, kiểm tra chéo) đồng thời kết hợp kĩ năng sử dụng máy tính và xử lí văn bản. Sinh viên sẽ phải viết ít nhất 2-3 bản nháp cho bài luận của mình. Sinh viên viết email trang trọng, tập trung vào cách viết thư đăng ký, viết đơn và viết bài báo để tăng tính thuần thục.

Các lớp học nghe nói diễn ra năm giờ mỗi tuần. Từng cá nhân sẽ được cải thiện cách phát âm sao cho người nghe có thể hiểu được. Sinh viên trình bày ý kiến một cách lưu loát về các chủ đề cá nhân hay học thuật và có tương tác một cách thực tế, sau đó trình bày bài thuyết trình đã được chỉnh sửa kỹ càng trong khoảng 5-7 phút.

Trình độ 6 (Nâng cao)

Trình độ 6 bao gồm 3 lớp học trọng tâm và các môn tự chọn. Các lớp học trọng tâm giải quyết được nhu cầu trước mắt của sinh viên về đọc, viết và nghe/nói; ngữ pháp được kết hợp vào mỗi lớp dựa vào nhu cầu của sinh viên. Sinh viên có thể đăng ký các môn học tự chọn theo nhu cầu chủ quan của mình. Sau trình độ 6, sinh viên được kỳ vọng sẽ ghi tên vào trường đại học mà không cần phải học thêm tiếng Anh nữa.

Các môn học tự chọn trước đây bao gồm: Điện ảnh Mỹ, Kinh doanh và Truyền thông chuyên nghiệp, Chuẩn bị cho kì thi iBT TOEFL, Từ vựng, và Tiểu luận Mỹ. Sinh viên sẽ chọn 1 lớp tự chọn, tương ứng với 5 giờ một tuần.

Đọc và Viết là một lớp học trọng tâm của Trình độ 6. Lớp học 10 giờ mỗi tuần. Sinh viên sẽ tập trung vào các kĩ năng đọc và viết cần thiết để có thể trở thành một sinh viên thành công của bậc Đai học hoặc Cao học, trường Đại học Kentucky. Ngoài các bài viết và nghiên cứu học thuật, sinh viên còn được học các kĩ năng có ích như cách viết một bản CV/Sơ yếu lí lịch chuyên nghiệp và trình bày mục đích. Sinh viên cần đọc được 300-350 từ trên một phút. Sinh viên được đến thăm và tìm hiểu về các nguồn tài nguyên thư viện.

Nghe và Nói là một lớp học trọng tâm của Trình độ 6. Lớp học 10 giờ mỗi tuần. Sinh viên sẽ tập trung vào các kĩ năng nghe và nói cần thiết để có thể trở thành một sinh viên thành công của bậc Đai học hoặc Cao học, trường Đại học Kentucky. Sinh viên được tạo cơ hội tham dự một bài giảng hoặc lớp học thật và nói chuyện với các sinh viên đã trúng tuyển. Từng cá nhân sẽ được cải thiện cách phát âm sao cho người nghe có thể hiểu được. Sinh viên trình bày ý kiến một cách lưu loát về các tình huống trong đời sống hàng ngày hay các chủ đề có liên quan đến lĩnh vực học tập của mình. Sinh viên sẽ bày tỏ ý kiến của mình một cách rõ ràng theo các nhóm nhỏ trong lớp học, sau đó thuyết trình trong khoảng 5-7 phút. Hoạt động cuối cùng của sinh viên là viết tóm tắt về toàn bộ một bài giảng trong lớp và dùng các ghi chú của mình để trả lời các câu hỏi kiểm tra dựa vào nội dung bài giảng đó.

TOEFL

Vào cuối khóa học, tất cả sinh viên trong chương trình Tiếng Anh chuyên sâu sẽ được làm Bài kiểm tra tiếng Anh như một Ngoại Ngữ (TOEFL).

X
Enter your linkblue username.
Enter your linkblue password.
Secure Login

This login is SSL protected

Loading