Tuition and Fees

Học phí và lệ phí

Trung tâm tiếng Anh ESL

Trường ĐH UK, học phí và lệ phí chương trình ESL, khóa học 8 tuần năm
2014-2015

Học phí

 

$2,900

Lệ phí bắt buộc của trường*

 

$312.25

Tổng cộng học phí và lệ phí toàn thời gian**

 

$3,212.25

 

 

 

Chi phí sinh hoạt khác được áp dụng. Những chi phí trên không bao gồm nơi ở, đồ ăn, sách vở và bảo hiểm y tế. Để biết thêm thông tin về nhà ở xin vui lòng truy cập mục Housing Information; thông tin về bảo hiểm xin truy cập Health Insurance Requirement for International Students.

* Lệ phí bắt buộc dành cho sinh viên sẽ được dùng để hỗ trợ trực tiếp các dịch vụ của trường đại học; Trung tâm ESL sẽ không nhận những lệ phí này. Để xem danh sách đầy đủ các dịch vụ được hỗ trợ bởi lệ phí bắt buộc của sinh viên vui lòng tham khảo Mandatory Fees 2014-15 (PDF).

** Chi phí của chương trình Tiếng Anh chuyên sâu cho năm học 2014-2015 bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng 8 năm 2014. Học phí và lệ phí có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Học phí khóa học bán thời gian

(Không áp dụng cho sinh viên có visa F-1)

Khóa học 8 tuần

Một lớp (5 giờ/tuần)

$725

2 lớp (10 giờ/tuần)

$1,450

3 lớp (15 giờ/tuần)

$2,175


 

Khóa học 4 tuần

1 lớp (5 giờ/tuần)

$362.50

2 lớp (10 giờ/tuần)

$725

3 lớp (15 giờ/tuần)

$1,087.50

 

X
Enter your linkblue username.
Enter your linkblue password.
Secure Login

This login is SSL protected

Loading